جنس تمام قفس : گالوانیزه گرم و ضد زنگ

ظرفیت : 2 سر مرغ و خروس امپراطور

سیستم آبخوری : نیپل تمام اتوماتیک

جمع آوری تخم : بیرون از قفس

جمع آوری فضولات : سینی دار

دانخوری : دارد (تراف دستی)

طول قفس : 125 سانتی متر

عرض قفس : 82 سانتی متر

ارتفاع قفس : 90 سانتی متر

ارسال به سراسر کشور