جنس تمام قفس : گالوانیزه گرم و ضد زنگ

ظرفیت مدل تکرو : 160 قطعه بلدرچین

ظرفیت مدل دوبل : 320 قطعه بلدرچین

سیستم آبخوری : نیپل تمام اتومات

جمع آوری تخم : بیرون از قفس

جمع آوری فضولات : تخلیه بصورت اتومات

دانخوری : دارد (تراف دستی)

طول قفس : 125 سانتی متر

عرض قفس : 62 سانتی متر

ارتفاع قفس : 220 سانتی متر

ارسال به سراسر کشور