جنس تمام قفس : گالوانیزه گرم و ضد زنگ

ظرفیت مدل تکرو : 200 قطعه بلدرچین

ظرفیت مدل دوبل : 400 قطعه بلدرچین

سیستم آبخوری : نیپل تمام اتومات

جمع آوری تخم : بیرون از قفس

سینی جمع آوری فضولات : دارد

دانخوری : دارد (تراف دستی)

طول قفس : 100 سانتی متر

عرض قفس : 62 سانتی متر

ارتفاع قفس : 213 سانتی متر

ارسال به سراسر کشور