مناسب برای :

1) انواع قفس های پرورش مرغ

2) انواع قفس های پرورش بلدرچین

3) انواع قفس های پرورش کبک

4) تمام قفس های دارای سیستم آبخوری نیپل

ظرفیت : 5 لیتر

قابلیت اتصال به شیر آب : دارد

قطع جریان آب هنگام پرشدن مخزن : بصورت اتوماتیک