جنس تمام قفس : گالوانیزه گرم و ضد زنگ

ظرفیت : 45 قطعه کبک

سیستم آبخوری : نیپل تمام اتوماتیک

جمع آوری تخم : بیرون از قفس

جمع آوری فضولات : سینی دار

دانخوری : دارد (تراف دستی)

طول قفس : 100 سانتی متر

عرض قفس : 62 سانتی متر

ارتفاع قفس : 160 سانتی متر

ارسال به سراسر کشور